Co je podstatou binárního obchodování

podstataInvestování bývá často mylně vnímáno, což následně ve zklamání a jeho zavržení. Chyba je ale v takových případech v přístupu.

Lidskou přirozeností je vnímat ztráty jako negativní věc a zisky jako pozitivní. Problém ale nastává nejen při obchodování binárních opcí, ale u jakéhokoliv investování, protože ztráty jsou jeho normální a nedílnou součástí.

Ovšem vzhledem k tomu, že jsme celý život vychováváni určitým způsobem, bývá těžké překonat tento zásadní odpor ke ztrátám. Důsledkem pak bývá snaha hledat obchodní strategii, která bude nadělovat jen zisky. Tím se ale předurčíme k selhání, protože takových systém nikdy nenajdeme.

Prvním předpokladem k úspěchu tedy je překonat vlastní bariéru, která spočívá v zažitém vnímání zrát. Se ztrátami se musíme smířit jako s nedílnou součástí obchodních výsledků a brát je stejně jako zisky. Jeden bez druhého nemůžou existovat.

To ale samozřejmě neznamená, že ztráty máme milovat a chtít je. Jen to chce určitý zdravý postoj. Protože pokud se vrátím k otázce z titulku tohoto článku, tak podstatnou binárního obchodování je, aby výše zisků převyšovala výši ztrát.

Při tom se musíme připravit na to, že rozložení zisků a ztrát není pravidelné, takže poznáme období radostných zisků, ale také období, kdy je víc ztrát. Podstatný je výsledek za delší časové období, alespoň měsíc nebo třeba čtvrtletí.

Z toho pramení nutnost se odpoutat od jednotlivých obchodů a soustředit se na hodnocení z delšího časového pohledu. Dílčí výsledky nejsou rozhodující a neovlivní efektivitu našeho přístupu. Tu musíme mít prověřenou dlouhodobě.

Celý článek